Hemelvaart

Standaard
Hemelvaart

Vandaag, donderdag 17 mei 2012, is het Hemelvaart. Misschien is dit wel het meest onbekende feest van alle christelijke feestdagen. Een lekker dagje vrij, zeker als je de vrijdag er als 2e hemelvaartsdag bij cadeau krijgt.

Maar wat is de oorspronkelijke betekenis van het feest? Misschien weten de meeste mensen wel dat het iets te maken heeft met Jezus “die naar de hemel gaat”. Op zich is het een vreemd idee. Eerst staat hij op uit de dood (en is dus na zijn dood niet in een keer in de hemel) maar gaat veertig dagen later alsnog naar de eeuwigheid. Een soort afscheid met extra tijd?

Hier de tekst uit het bijbelboek Handelingen:

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Vroeger had ik altijd het idee dat Jezus op een soort wolk stapte, die hem heel hoog naar de hemel bracht. Tot de leerlingen van Jezus hem niet meer zagen. Ik dacht zelfs dat de hemel ergens bij Saturnus rechts af was en daarna nog een heel eind verder. Daar was Jezus naar toe gegaan. Ver weg van deze aarde.
Het Joodse wereldbeeld is echter heel anders. Om Hemelvaart te snappen moet je iets weten over de Joodse tempel. De tempel kende drie afdelingen: de voorhof, het heilige en het heilige der heilige. De hof kende allerlei aardse symbolen: afbeeldingen van planten en een offerplaats voor dieren. Het was een afspiegeling van de zichtbare aarde. Het heilige was een afspiegeling van de zichtbare hemel: de zon, maan en sterren. De kandelaar had zeven armen: zon, maan en 5 zichtbare planeten. Het reukwerk was stelde de wolken voor, maar was tevens de overgang van de zichtbare hemel naar de onzichtbare hemel: de woonplaats van God. In het heilige der heilige stond de troon van God: de ark. Deze werd afgescheiden van het heilige door een soort doek, meestal een aaneengesloten doek op vier pilaren waarbij het heilige der heilige een volmaakte kubus vormde in het heilige.
De Joodse verwachting was tevens dat de Messias, plaats zou nemen in deze hemel, naast de troon van God. Niet letterlijk in de tempel, maar in de echte hemel. De echte hemel was slechts van de aarde gescheiden door een dun doek, door een wolk. Als Jezus naar de hemel gaat, dan gaat hij door de wolk, achter het dunne “doek” naar de woonplaats van God om te zitten aan Gods rechterhand. Wat in handelingen beschreven wordt kan dus alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de tempel en het joodse wereldbeeld.
Deze beelden kunnen ons voorstellingsvermogen prikkelen: Jezus is niet ver weg, maar toegankelijk door onze gebeden en door de samenkomsten die we vieren. Wij kunnen een tempel zijn, ook vandaag nog en Jezus aanwezigheid over ons afroepen.
Om meer te begrijpen van de achterkant van de hemelvaart moet je Daniel 7 en Openbaringen 4 en 5 lezen.De achtergrond van deze teksten is het volk van God, dat in moeilijkheden zit. Blijft God nog wel regeren over de aarde en hoe doet hij dat? Het antwoord kun je vinden door de betekenis te ontdekken van hoofdrolspeler in Daniel  en Openbaringen. Het gaat om de Messias, die de het werk van God op aarde uitvoert. Hij neemt zijn plaats in op de troon nadat hij de dood heeft verslagen. De weg waarlangs hij dit gedaan heeft is volkomen zelfopoffering uit liefde. Hij is de ultieme dienaar de het offer heeft gebracht (in een soort tempel) en daarna het heilige der heilige binnengaat. Jezus zit nu als dienaar op de troon en regeert. En we weten hoe die regering er uit ziet door te kijken naar het leven van Jezus: liefde, dienen en geven.
Veel plezier vandaag!
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s