Graceland Festival 2015

Standaard
Graceland Festival 2015

Survival Kit voor geloof in de toekomst.

10 Tools om je geloof toekomst-proof te maken – Graceland Festival 2015.

In de komende drie kwartier geef ik je tien tools in handen om je geloof toekomst-proof te maken. Dit doe ik door een aantal christelijke denkbeelden af te breken en op te bouwen.

3 bijsluiters:

I – Dit doe ik niet om te choqueren, maar om foute interpretaties in te ruilen voor betere. Als ik zeg: “Schaf de wederkomst af” dan bedoel ik niet de afschaffing van de wederkomst op zich, maar onze populaire interpretatie er van. Lees de rest van dit bericht

Advertenties

Jezus is nooit weggeweest

Standaard

Op een dag als hemelvaart vragen mensen zich af waar dit feest eigenlijk over gaat. Meestal krijgen ze een antwoord in de trend van: het afscheid van Jezus. Jezus is van ons weggegaan, naar de hemel. In ons idee is de hemel een verzinsel van religieuze mensen of een plaats heel ver weg. De meeste christenen geloven dat Jezus dan ook terug zal komen. Dit noemen ze de “wederkomst”. Dat zou wel eens tijd worden – hoor je dan veel mensen zeggen…

Maar is Jezus ooit weggeweest? Lees de rest van dit bericht

Gratis E-Book, cursus en spel

Standaard
Gratis E-Book, cursus en spel

Baboesjka, geloof binnenste buiten is nu voor iedereen gratis te downloaden. Het beste theologische boeken, korter dan 100 blz, is nu voor iedereen beschikbaar en vrij te verspreiden. Baboesjka is een systematische uitleg van de theologie van oa. N.T. Wright. Het geeft een inkijkje in de zogenaamde “New Perspective” theologie, maar dan aan de hand van een ijzersterke metafoor: de Baboesjka.

Download hier het complete boek in PDF.

Download hier beide boeken: Baboesjka + Heerlijk Eenvoudig in 1 PDF: YourStory, the Book.

LOGO YSTG

Bij Baboesjka hoort een cursus. Ook deze is gratis te downloaden en bestaat uit minsten 8 avonden. Het is echter aan te bevelen om de cursus te bekijken in YourStory, the Game. Hierin werken de cursusvragen als missies in een levensecht spel.

Review:

Dit is een dun en zéér leesbaar boekje dat de bijbelse lijnen en verbanden zichtbaar maakt: heel waardevol! Verrassend is de frisse, moderne taal met hele korte zinnen en zonder moeilijke woorden. Er staan geen overbodige zaken in en geen lange uitweidingen

Als een Baboesjka-poppetje wordt het bijbelse verhaal ‘uitgepeld’ en weer opgebouwd op een manier die heel zinvol en verhelderend is en niet geforceerd. Ook gebruikt hij heldere en frisse voorbeelden.

Actueel is het ook op een bepaalde manier. Ter Beek legt onder andere uit dat het Koninkrijk (koningschap?) van God door Jezus zichtbaar werd gemaakt in zijn dagen; we moeten het dus niet voor de toekomst verwachten. Wijzelf kunnen het ook zichtbaar maken in onze dagen en in ons bestaan.

Het is prima te lezen. In één dag heb je het uit. Maar het moet nog fijner zijn om er in een groepje doorheen te gaan en het gesprek erover aan te gaan.

 

Klaas Eldering, Velp

 

Veel lees-, leer- en speelplezier!

 

Tempel Theologie, Part II

Standaard
Tempel Theologie, Part II

Korte terugblik op Part I:

Antiek wereldbeeld.

Het Antieke wereldbeeld kent twee sferen: hemel en aarde, verbonden door Axis Mundi. Binnen het antieke wereldbeeld is de betekenis van “schepping” “functionele ordening vanuit het centrum van de wereld”, niet het “begin” van de wereld. Het scheppingsverhaal is een goddelijke ordening (orde uit chaos) en niet het materialistische ontstaan. Het verhaal van de bijbel kent dus een open begin en, zoals we zullen zien, een open einde.

Tempels waren een Axis Mundi.

De oorspronkelijke tempel: de hele aarde (Gen.1) en de hof van Eden (Gen. 2,3) waar hemel en aarde een zijn. In de bijbel worden zowel schepping als paradijs gezien als tempelverhalen. De drie lagen in het scheppingsverhaal (dag 1-3) zijn een antieke tempel. In het paradijs verhaal komen alleen maar tempel-beelden voor.

Wat ging er mis op aarde?

Het Bijbelse verhaal vertelt dat de aarde bedoeld is als tempel, maar dat deze geschiedenis corruptie heeft ondergaan: Urbanisatie & Macht in tempels: De “val” van de tempel (Kain, Babel, machten van Egypte en Babel). Alle oerverhalen uit Genesis zijn tempelverhalen en wat er mis gaat met de mensheid: corruptie van de oorspronkelijke Axis-Mundi / tempel door de macht van urbanisatie.

De reactie: terugtrekking van het heilige in een micro-kosmos.

Terugtrekkende beweging > Van hele aarde naar een land, stad, tempel en Heilige der Heiligen. Van macro-kosmos (de hele schepping als een tempel) naar micro kosmos (een heilige stad, een tempel, het heilige der heiligen).

Het plan van God

Het plan van God is om weer terug te keren naar “heel de aarde” als Gods tempel. (num.14:21, hab.2:14, jes.11:9). De grote vraag is hoe? Binnen het Jodendom waren er zeer uiteenlopende visies op het plan van God.

En nu verder met part II: Lees de rest van dit bericht

Tempel Theologie, part I

Standaard
Tempel Theologie, part I

De serie rondom tempel theologie bestaat uit drie delen:

1) Tempel Theologie

Tempel en Antiek wereldbeeld > We kijken naar de opvattingen over de werkelijkheid uit de tijd van de bijbel. Hoe kunnen we de bijbel lezen als we dit wereldbeeld niet kennen?

Schepping & Tempel > Hoe kunnen we de “schepping” zien als tempel-verhaal?

Visie op Joodse Tempel en hele wereld > Wat was de joodse visie op de tempel en wat was de functie van de tempel voor de hele wereld?

2) Tijd van Jezus

Traditie 1e tempel versus 2e tempel > Waarom moest er in Jezus’ tijd een radicale breuk ontstaan met de tempel-traditie uit zijn tijd?

Dode-zee rollen, Essenen, Qumran > Welke verborgen tradities zijn aan het licht gekomen waardoor we Jezus’ visie op de tempel nu beter begrijpen?

Johannes de Doper, Jezus, Paulus > Was Johannes een Esseen? En wat zegt dit over Jezus en het ontstaan van het vroege christendom?

Eerste christelijke gemeenschap > Hoe begreep de vroeg christelijke gemeenschap zichzelf nu we al deze nieuwe informatie hebben?

3) So what?

Wat is de betekenis van dit alles voor ons geloof vandaag? Moeten we het hele christelijke geloof reviseren met de kennis van vandaag? En wat staat er in de toekomst nog te gebeuren?

Lees de rest van dit bericht

Bible Virus Software

Standaard
Bible Virus Software

Baboesjka, geloof binnenste buiten is een eenvoudige inleiding in de “new perspective” theologie van onder meer N.T. Wright. Ik heb het boek geschreven omdat veel christenen werken met metaforen om de bijbel te interpreteren. Vaak gaat het om vereenvoudigde dogma’s of schema’s om “de grote lijn” te benoemen.

Aan veel van deze schema’s kleven grote problemen. Ze maken het bijbelse verhaal, de “storyline” te simplistisch of soms zelfs ronduit gevaarlijk. Oversimplificatie of vervorming heeft tot gevolg dat veel jongeren later in problemen komen. Veel van deze simplificaties zijn te herleiden tot eenzijdigheid binnen reformatorische en evangelische kringen. Niet dat er met deze stromingen en zeker met hun grondleggers iets mis is, maar het gaat me om de karikaturen.

Wat zijn de grootste virussen in het christelijke wereldje: Lees de rest van dit bericht

EmergingChurches.NL – Free E-Book

Standaard
EmergingChurches.NL – Free E-Book

Hieronder de 9 kenmerken van Emerging Churches volgens Gibbs & Bolger.

Gratis E-Book: Emerging_Churches 2009

1 – Identificatie met Jezus (geloof)

Het goede nieuws dat Jezus bracht was: “Het koninkrijk van God is nabij gekomen”. God wordt eindelijk koning over de hele wereld zoals de oude profeten voorzegd hadden. Jezus kondigt dit koninkrijk niet alleen aan, maar hij gelooft dat de geschiedenis van God met Israël op een climax is uitgelopen en dat hij zelf de rol van Messias op zich zal nemen. Jezus “inaugureert” het koninkrijk van God, maar wel op een bijzondere manier: door te dienen, te lijden en uiteindelijk zelfs te sterven. Hij regeert door de minste te zijn. Jezus’ opstanding betekent het begin van de nieuwe schepping. Lees de rest van dit bericht