Tempel Theologie, part I

Standaard
Tempel Theologie, part I

De serie rondom tempel theologie bestaat uit drie delen:

1) Tempel Theologie

Tempel en Antiek wereldbeeld > We kijken naar de opvattingen over de werkelijkheid uit de tijd van de bijbel. Hoe kunnen we de bijbel lezen als we dit wereldbeeld niet kennen?

Schepping & Tempel > Hoe kunnen we de “schepping” zien als tempel-verhaal?

Visie op Joodse Tempel en hele wereld > Wat was de joodse visie op de tempel en wat was de functie van de tempel voor de hele wereld?

2) Tijd van Jezus

Traditie 1e tempel versus 2e tempel > Waarom moest er in Jezus’ tijd een radicale breuk ontstaan met de tempel-traditie uit zijn tijd?

Dode-zee rollen, Essenen, Qumran > Welke verborgen tradities zijn aan het licht gekomen waardoor we Jezus’ visie op de tempel nu beter begrijpen?

Johannes de Doper, Jezus, Paulus > Was Johannes een Esseen? En wat zegt dit over Jezus en het ontstaan van het vroege christendom?

Eerste christelijke gemeenschap > Hoe begreep de vroeg christelijke gemeenschap zichzelf nu we al deze nieuwe informatie hebben?

3) So what?

Wat is de betekenis van dit alles voor ons geloof vandaag? Moeten we het hele christelijke geloof reviseren met de kennis van vandaag? En wat staat er in de toekomst nog te gebeuren?

Lees de rest van dit bericht

Bible Virus Software

Standaard
Bible Virus Software

Baboesjka, geloof binnenste buiten is een eenvoudige inleiding in de “new perspective” theologie van onder meer N.T. Wright. Ik heb het boek geschreven omdat veel christenen werken met metaforen om de bijbel te interpreteren. Vaak gaat het om vereenvoudigde dogma’s of schema’s om “de grote lijn” te benoemen.

Aan veel van deze schema’s kleven grote problemen. Ze maken het bijbelse verhaal, de “storyline” te simplistisch of soms zelfs ronduit gevaarlijk. Oversimplificatie of vervorming heeft tot gevolg dat veel jongeren later in problemen komen. Veel van deze simplificaties zijn te herleiden tot eenzijdigheid binnen reformatorische en evangelische kringen. Niet dat er met deze stromingen en zeker met hun grondleggers iets mis is, maar het gaat me om de karikaturen.

Wat zijn de grootste virussen in het christelijke wereldje: Lees de rest van dit bericht

EmergingChurches.NL – Free E-Book

Standaard
EmergingChurches.NL – Free E-Book

Hieronder de 9 kenmerken van Emerging Churches volgens Gibbs & Bolger.

Gratis E-Book: Emerging_Churches 2009

1 – Identificatie met Jezus (geloof)

Het goede nieuws dat Jezus bracht was: “Het koninkrijk van God is nabij gekomen”. God wordt eindelijk koning over de hele wereld zoals de oude profeten voorzegd hadden. Jezus kondigt dit koninkrijk niet alleen aan, maar hij gelooft dat de geschiedenis van God met Israël op een climax is uitgelopen en dat hij zelf de rol van Messias op zich zal nemen. Jezus “inaugureert” het koninkrijk van God, maar wel op een bijzondere manier: door te dienen, te lijden en uiteindelijk zelfs te sterven. Hij regeert door de minste te zijn. Jezus’ opstanding betekent het begin van de nieuwe schepping. Lees de rest van dit bericht

N.T. Wright Eenvoudig Christelijk, Gratis cursus

Standaard
N.T. Wright Eenvoudig Christelijk, Gratis cursus

Eenvoudig christelijk is basisleesstof voor iedereen die over de wezenlijke grondbeginselen van het christelijk geloof wil nadenken. In een levendige, toegankelijke stijl beschrijft Wright in dit boek de opmerkelijke relevantie van de bijbel en het christelijke verhaal voor de wereld van vandaag.

Het boek is een waardig opvolger van C.S. Lewis’ Onversneden christendom. In een tijd van religieuze en spirituele opleving én verwarring zet de schrijver kort en goed uiteen waar het in het christelijk geloof om gaat. In het ‘Woord vooraf ’ merkt hij op boven de gebruikelijke onderscheidingen van katholiek, protestant etc. uit te willen stijgen en dat lukt hem wonderwel.

`Dit boek voorziet in een grote behoefte. Hier wordt een zuiver, inspirerend en uitdagend christendom neergezet, respectvol voor elke lezer en tegelijk zeer uitnodigend.` – Tim Vreugdenhil, predikant Stadshartkerk Amstelveen Lees de rest van dit bericht

Recensie De Nieuwe Koers

Standaard
Recensie De Nieuwe Koers

Baboesjka krijgt een vriendelijke bespreking in het geweldig vormgegeven blad “De Nieuwe Koers” door J.Boom (drie sterren). De Nieuwe Koers, voorheen CV-Koers, wil de nieuwe generatie christenen vertegenwoordigen, die niet zeuren, of zich terug trekken in de oude bolwerken, noch die alleen maar reageren of twijfelen. Daarbij hoort een open vizier, conversatie, dus ook een vriendelijke reactie op de boekbespreking.

J.Boom pakt enkele punten goed op: de symmetrie van de Bijbelse theologie en het manoeuvreren tussen vrijzinnigheid en orthodoxie en de belangrijke rol van de ballingschap. Maar Boom trekt vervolgens niet conclusie dat zijn puntjes van kritiek (over schepping, zondeval, persoonlijke geloof en de toekomst van Israël) binnen dit verhaal past en niet er buiten valt.

Voor de volledigheid, hier de hele recensie zoals het niet in De Nieuwe Koers is gekomen: Lees de rest van dit bericht

Lezingen Soest 26-09 en 03-10

Standaard
Lezingen Soest 26-09 en 03-10

Soest – Parochiecentrum De Sleutel (Petrus & Pauluskerk), Kerkplein 2, 3764 AW Soest

26 september 2012 – 20:00 – 21:30 uur.

Aan de hand van mijn twee boeken: “Baboesjka” en “Heerlijk Eenvoudig” verzorg ik in Soest twee lezingen over een nieuwe visie op theologie en kerk.
De eerste lezing zal gaan over mijn nieuwste boek: Baboesjka. Het gaat over frisse theologisch bronnen zoals die van bijvoorbeeld N.T. Wright, een engelse Anglicaanse theoloog. De Baboesjka zal fungeren als metafoor voor het uitleggen van de bijbel en missie van kerk. Qua positie zit deze theologie in tussen de evangelisch/orthodoxe en modern-theologisch stromingen, maar dan vanuit de nieuwste historische inzichten over Jezus en de vroege kerk. Dit resulteert in en dynamische en uitdagende visie op de kerk in onze geseculariseerde maatschappij.

Tweede avond over de praktische kant van geloven, kerk-zijn en lifestyle. Dit doen we aan de hand van mijn eerste boek: “Heerlijk Eenvoudig”. Zeven reisgenoten begeleiden ons op onze levensweg: De Verteller, de Zus, de Dirigent, de Kokkin, de Monnik, het Kind en de Rechter. Deze zeven kern-waarden bouwen voort op de theologische visie uit “Baboesjka”.

Schepping en Crisis

Standaard
Schepping en Crisis

Welke eenvoudige plaatjes of basis-concepten hebben gelovigen? Meestal hebben deze plaatjes of concepten te maken met de oorsprongsvraag: “waar kwam alles vandaan?” en de vraag naar de oorzaak van het kwaad. In het Christendom zijn deze vragen ook nog eens problematisch aan elkaar verbonden: Waar komt het kwaad vandaan als er een goede God is. Lees de rest van dit bericht